Chào mừng, chúng tôi là HP Cargo để chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn

0313 246 597
Hai Phong, Viet Nam

  Với diện tích gần 2 triệu km2, số dân 120 triệu người, Mexico là nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới và là thị trường xuất khẩu tiềm năng cho nhiều hàng hóa Việt Nam, trong đó có giày dép.

  Từ năm 2010 đến nay, nhu cầu nhập khẩu giày dép của Mexico có xu hướng tăng đều mỗi năm, trung bình 11%/năm. Riêng năm 2014, kim ngạch nhập khẩu cao nhất cả giai đoạn, trên 1 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2013. Năm 2014, Trung Quốc là quốc gia có thị phần cao nhất (39,5%) với kim ngạch 398,53 triệu USD, tăng 23% so với năm 2013. Đứng thứ hai là Việt Nam, với 285,23 triệu USD, tăng 4% so với năm 2013, chiếm 28,3% thị phần. Indonesia là quốc gia Châu Á đứng thứ 3 về kim ngạch, đạt 106,22 triệu USD, giảm nhẹ 5% so với năm ngoái, chiếm 10,5% thị phần. Italy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Brazil là những quốc gia chính xuất khẩu giày dép sang Mexico năm 2014.

  10 thị trường chính xuất khẩu giày dép sang Mexico năm 2014

  Nước Kim ngạch năm 2014 ( triệu USD) Thị phần tại Mexico (%) Tăng trưởng 2010-2014 (%) Tăng trưởng 2013-2014 (%)
  Trung Quốc 398,53 39,5 41 13
  Việt Nam 185,23 28,3 3 4
  Indonesia 106,25 10,5 2 -5
  Italy 57,25 5,7 9 5
  Tây Ban Nha 54,14 5,4 10 17
  Hoa Kỳ 35,32 3,5 4 -10
  Brazil 14,58 1,4 -9 13
  Ấn Độ 10,81 1,1 -7 44
  Campuchia 9,16 0,9 22 20
  Bồ Đào Nha 6,90 0,7 19 22

  Trong giai đoạn 2010-2012, Việt Nam là nước có kim ngạch xuất khẩu giày dép cao nhất tại Mexico, mỗi năm thu về khoảng hơn 200 triệu USD. Nhưng từ năm 2013 đến nay, kim ngạch nhập khẩu giày dép của Mexico từ Trung Quốc tăng, trên 300 triệu USD/năm, Việt Nam bị mất dần thị phần. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 285,23 triệu USD, tăng 4% so với năm 2013.

  Quý III năm 2015, nhu cầu nhập khẩu giày dép của Mexico đã tăng hơn so với những quý trước, đạt 300,68 triệu USD, tăng 20,51% so với quý II năm 2015, nhưng giảm 4,64% so với cùng kỳ năm ngoái, ảnh hưởng chung đến nhiều thị trường xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang nước này đạt 84,17 triệu USD, tăng  16,94% so với quý II năm 2015, nhưng giảm 3,21% so với quý III năm 2014.

  10 mặt hàng giày dép chính của Việt Nam xuất khẩu sang Mexico(theo HS 6 số) quý III năm 2015

  Mã HS Mô tả hàng hóa Kim ngạch quý III/2015

  (nghìn USD)

  Tăng trưởng so với quý III/2014 (%)
  640411 Giày thể thao có đế ngoài bằng cao su hoặc plastic, mũ giày bằng vật liệu dệt 40.333 -0,54
  640299 Giày dép khác, có đế ngoài và mũ bằng cao su/ plastic 16.471 4,09
  640399 Giày dép khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc plastic, mũ giày bằng da thuộc 7.587 -39,80
  640391 Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc, cổ cao quá mắt cá chân 6.610 10,72
  640419 Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su hoặc plastic và mũ giày bằng vật liệu dệt 4.154 41,24
  640291 Giày dép khác, có đế ngoài và mũ bằng cao su/ plastic, cổ cao quá mắt cá chân 3.778 -20,31
  640219 Giày dép thể thao khác có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic 2.399 -39,89
  640690 Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũ giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, đệm gót chân và các sản phẩm tương tự 821 5031,25
  640340 Giày dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng da thuộc, có mũi gắn kim loại bảo vệ 691 1370,21
  640590 Giày dép loại khác 611 1122,00

  Nguồn số liệu: ITC

  Nguồn: VietnamExport

  Comments

  comments

  Chưa có nhận xét nào

  You can post first response comment.